Paltalk rozmowy czat Detektyw2003

Temat: .......................
Przestudiowałem wczoraj ciekawą książeczkę nazywa się kodeks karny i tam artykuł 233 paragraf 1 mówi: "kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie...
Źródło: andrzejewo.fora.pl/a/a,418.htmlTemat: Pamiętaj o Urzędzie Celnym
A co ma data umowy jeśli na wniosku, który składasz oprócz AKCu jest taki tekst "Jednocześnie świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art.233 kodeksu karnego) oswiatczam, iż przywóz pojazdu na...
Źródło: angliki.fora.pl/a/a,298.html


Temat: kryzysowe cięcia
... Potem zerknął na sam dół, gdzie jak byk stało: Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara...
Źródło: sulejowek.info/portal/viewtopic.php?t=823


Temat: Wybicie Zęba na prywatnej posiadłości
zeznań. Toteż świadek musi zeznawać prawdę, bowiem za zeznanie nieprawdy lub też za zatajenie prawdy grozi mu odpowiedzialność karna (obecnie jest to odpowiedzialność do lat 3 pozbawienia wolności). Pozdrawiam
Źródło: kryminalistyka.fr.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=519


Temat: Karalność oskarżonego za fałszywe wyjaśnienia
fałszywie lub tez zatajaj±c prawde naraża się na odpowiedzialno¶ć karn± z art. 233 kodeksu karnego - pozbawienie wolno¶ci do lat 3.
Źródło: kryminalistyka.fr.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=299


Temat: Czy ktoś może bezpodstawnie oskarżyć o włamanie na serwer?
Jesli doszłoby do procesu, co mi osobiście wydaje się śmieszne i jesli doszłobydo sfałszowania dowodów - art 235 KK (przepis ten penalizuje skierowanie na czyjąś droge postepowania karnego czyli idealny dla naszego przypadku ), natomiast jesli jeszcze choćby w trakcie postępowania przygotowawczego doszłoby do fałszywych zeznań - art 233 KK I wszystko jasne Ale wszystko zalezy od okoliczności i od tego jak...
Źródło: forum.cc-team.org/viewtopic.php?t=5349


Temat: Zyg Zak ver. 2
... się prześlizgniesz bez problemu. Składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, jest przestępstwem i podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Podstawa Prawna: Artykuł 233, Par. 6 Kodeksu Karnego Jeśli chcecie ryzykować, to...
Źródło: forum.astratuningteam.pl/viewtopic.php?t=13104


Temat: : Skandal z Oświadczeniami !!!!
art. 24h ustawy o samorządzie gminnym 9. W przypadku podejrzenia, że osoba składająca oświadczenie majątkowe podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę, podmiot dokonujący analizy oświadczenia występuje do dyrektora urzędu kontroli ... sprawie, przysługuje odwołanie do Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.- w takiej sytuacji sprawą powinien zająć sie urząd kontroli skarbowej a wszystkie te osoby powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej z art. 233 kk jak stanowi ustawa, ach to prawo, każe biedaczkom wypełniać skomplikowane formularze i jeszcze czytać trudne ustawy:) ciekawe czy ktoś się tym zajmie?
Źródło: forum.kamienpomorski.pl/viewtopic.php?t=270


Temat: kryzysowe cięcia
... MM). We wniosku prosisz o sprawdzenie, czy nie został naruszony art.24l. ustawy o samorządzie gminnym, a tym samym art.233§1 kodeksu karnego. Masz szansę być "na prawie" o czy świadczy poniższy tekst:...
Źródło: sulejowek.info/portal/viewtopic.php?t=823


Temat: CBA węszy w warszawskich sądach
... sędziowie sprawdzili, że ustawa o CBA daje im prawo badania "przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości" zapisanych w art. 233 kodeksu karnego, a więc dotyczących fałszywych zeznań, w tym przedstawiania sądowi fałszywych opinii...
Źródło: kryminalistyka.fr.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=3890


Temat: Z.Z zmienia kodeks karny!
L.Ann mamy baaardzo podobne poglądy na prawo karne Z utęsknieniem czekam na ten projekt, aby móc go skomentować. Na razie mamy zbiór tez. Uważam że KK z 1997 r. w jego obecnym kształcie, jest kodeksem dobrym. Gdybym miał cokolwiek do powiedzenia wprowadziłbym kilka zmian: 1. Przywrócił typ uprzywilejowany przy 270 kk (istniał w kk z 1969), tak aby możliwe było warunkowe umorzenie ... tak wysokie zagrożenie dałoby wielu osobom do myśłenia. Generalnie wysokość kar nie wpływa na zmniejszenie liczby przestępstw, ale w tym konkretnym przypadku może wpłynąć. Art 233§5 daje możłiwość odstąpienia od wymierzenia ... jak osoba fałszywie zeznająca. 3. W Art 243 KK (niestosowanie się do zakazów sądowych), dodał § 2 który penalizowałby uporczywe uniemożliwania kontaktu z dzieckiem, wbrew orzeczeniu sądowemu. Niestety obecnie orzeczenia o ... uprawnienia, powinna być przestępstwem (to jest obecnie częściowo 94§1 KW, bo tam jest pojazd<<). 6. W art 119 KW (kradzież) i art Art. 122. KW (paserstwo) dodałbym na końcu § mówiący o tym iż powyższe przepisy stosuje się odpowiednio do programu komputerowego. Bo niby czemu programy komputerowe mają mieć lepszą ochronę niż rzeczy ? I analogicznie należałoby zmienić przepisy karne ustawy o...
Źródło: kryminalistyka.fr.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=1195


Temat: zmiana lub uzupełnienie zeznań przez świadka
fałszywe zeznanie z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym. § 4. Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię lub tłumaczenie mające służyć za dowód w ... oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.
Źródło: poradnik-prawny.com/viewtopic.php?t=7951


Temat: Zaswiadczenie o mocy wiatrówki
To bardzo proste. Napisz pismo do komendy: "Uprzejmie informuje iz posiadany przez ........ karabinek pneumatyczny model ..... nr ...... nie spelnia Art 8 Ustawy o broni i amunicji. Zgodnie z Art. ... swiadom odpowiedzialnosci karnej za skladanie falszywych zeznan majacych sluzyc za dowod w postepowaniu (Art 233 par. 1 KK) oswiadczam, iz posiadany na pozwolenie nr .... wystawione dnia ...... przez ......... karabinek pneumatyczny model ............ nr ser. ......... nie ma mozliwosci wystrzelenia pocisku z energia wylotowa powyzej 17J, czyli nie spelnia wymogow Art. 8 Ustawy o broni i amunicji. Co potwierdzam wlasnorecznym podpisem."...
Źródło: 212.122.221.133/viewtopic.php?t=10776


Temat: Radni Gminy Czarna!!!
... każdego tytułu: nie dotyczy Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności. 29.06.2005 (miejscowość, data) Piotr...
Źródło: ustrzyki.net.pl/forum/viewtopic.php?t=184


Temat: Oświadczenia do pracy w adm. państwowej...
Oświadczenie - więc piszesz sam. Chociażby tak: ............................dnia ............................ ............................................................................ Imię i nazwisko ............................................................................ Adres zamieszkania Oświadczenie Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub ... niżej podpisany/a (imię i nazwisko) Zamieszkały/a (adres zamieszkania) legitymujący/a się dowodem osobistym ................................................................ wydanym przez świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do...
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=446662


Temat: CZYSTE RĘCE NASZEJ WŁADZY...
. Zgodnie z art. 233 KK, kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze...
Źródło: andrzejewo.fora.pl/a/a,372.html


Temat: Miejsce w przedszkolu grzechu warte
... do krakowskich przedszkoli przez internet. Dowód na rozwód niekoniecznie "Pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że...
Źródło: cafemirenium.kylos.pl/viewtopic.php?t=9506


Temat: Zatajenie wady samochodu przy sprzedaży
Artykuł z Gazety Prawnej z 8 grudnia. Może komuś się przyda. Quote: Osoba, która sprzedaje używany samochód i celowo zataja informację o jego powypadkowości, może zostać zmuszona do wypłaty odszkodowania. Naraża ... oszustwo. Może tak się zdarzyć, gdy rozgoryczony nabywca złoży zawiadomienie na policji i zażąda ścigania sprawcy. Zgodnie z art. 286 par. 1 kodeksu karnego oszustwo popełnia ten, kto w celu osiągnięcia ... przy sprzedaży grozi więzienie GP nr 233/2009
Źródło: forum.suple.us/viewtopic.php?t=79538


Temat: Pedofile atakują
oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. Art. 234. Kto, przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie tych czynów zabronionych lub przewinienia dyscyplinarnego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Art. 235. ... zabiegi takie przedsiębierze, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Art. 236. § 1. Kto zataja dowody niewinności osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego, wykroczenia, wykroczenia skarbowego...
Źródło: forum.blogowicz.info/viewtopic.php?t=1361


Temat: CBA what for?!
działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, określonych w art. 228-231 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, a także o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z późn. zm.3)), b)    wymiarowi sprawiedliwości, określonym w art. 233, wyborom i referendum, określonym w art. 250a, porządkowi publicznemu, określonym w art. 258, wiarygodności dokumentów, określonych w art. 270-273, mieniu, określonym w art. 286, obrotowi gospodarczemu, określonych w art. 296-297 i 299, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, określonym w art. 310 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, a także o których mowa w art. 585-592 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.4)) oraz określonych w art. 179-183 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538), jeżeli pozostają w związku z korupcją lub działalnością godzącą w interesy ekonomiczne państwa, c)    finansowaniu partii politycznych, określonych w art. 49d i ... obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji i subwencji, określonych w rozdziale 6 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, z ... realizacji decyzji w przedmiocie: prywatyzacji i komercjalizacji, wsparcia finansowego, udzielania zamówień publicznych, rozporządzania mieniem jednostek lub przedsiębiorców, o których mowa w art. 1 ust. 4 oraz przyznawania koncesji, zezwoleń, zwolnień podmiotowych ... w art. 115 § 19 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, składanych na podstawie odrębnych przepisów;   6)  prowadzenie działalności analitycznej dotyczącej zjawisk występujących w obszarze właściwości...
Źródło: forum.ebrodnica.pl/viewtopic.php?t=692


Temat: ZAMACH
(art. 313 kodeks postępowania karnego) - uchwalił SN. I uzasadnił: w treści tego ostatniego przepisu upatrywać należy zakazu przesłuchania w innym charakterze niż podejrzanego osoby, co do której istnieją dowody uzasadniające ... osób prowadzących postępowanie karne (sygn. I KZP 4/07). http://www.rzeczpospolita.../prawo_a_3.html Przesłuchiwanie jako świadka osoby, która czyn popełniła, jest nadużyciem prawa. W takim przypadku pozostaje odmawiać odpowiedzi na każde pytanie powołując się na §183kpk. Każda odpowiedź na pytanie będzie ujawniać okoliczności, które mogą powodować odpowiedzialność karną. Jednak wtedy Panowie dostają qrwicy. :kosci: Zawsze trzeba wyważyć swoje postępowanie i nie dać się zastraszyć. No cóż...
Źródło: 212.122.221.133/viewtopic.php?t=33769


Temat: Zaniosłem ponownie podanie do WPA.
iż w ciągu ostatnich dwóch latach uczestniczyłem w niżej podanych zawodach (w nawiasach ilość startujących zawodników) i na tę okoliczność, gdy zajdzie potrzeba, wnoszę o zastosowanie art. 75 § 2 kpa: ... oświadczenie może wtedy co najwyżej przyjąć od Ciebie oświadczenie na powyższy temat, które złożysz pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zeznania. Natomiast nie może już żądać potwierdzania kserokopii komunikatów klasyfikacyjnych....
Źródło: 212.122.221.133/viewtopic.php?t=68142


Temat: BIP U.M i jednostek organizacyjnych miasta
1. [21] Niezłożenie oświadczenia majątkowego mimo upływu dodatkowego terminu, o którym mowa w art. 24h ust. 5a przez: 1) radnego lub wójta - powoduje wygaśnięcie mandatu w trybie odpowiednio art. 190 ustawy, o której mowa w art. 24b ust. 6 lub art. 26 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, ... 2 i 3 jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy. Art. 24l. [24] Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym, powoduje odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego. Z których wynika żedo 30 kwietmia formularze muszą być złożone do przewodniczącego Rady Gminy który kopie oświadczenia przekazuje wójtowi...
Źródło: mojaczeladz.nazwa.pl/phpBB/viewtopic.php?t=989


Temat:
... Poseł PO twierdzi, że Jędrych mógł naruszyć paragraf 1 art. 228. kodeksu karnego, który mówi, że "kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę...
Źródło: avespam.fora.pl/a/a,26.html


Temat: : Skandal z Oświadczeniami !!!!
§ 1 Kodeksu karnego. Byłbym wdzięczny gdyby chociaż w tej kwestii ktoś w końcu ustosunkował się do postawionego pytania.... Może teraz Jędrek udzieli nam odpowiedzi ....
Źródło: forum.kamienpomorski.pl/viewtopic.php?t=270


Temat: : Skandal z Oświadczeniami !!!!
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym, powoduje odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego. Zgodnie z art. 24i ustawy o samorządzie gminnym informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym ... majątkowego art. 24j ustawy o samorządzie gminnym nakłada na radnego, burmistrza, zastępcę burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osobę zarządzająca i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz ... 30 dni od dnia wyboru, powołania lub zatrudnienia albo w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny złożenia oświadczenia lub informacji. Do oświadczeń i informacji składanych na podstawie art. 24j ustawy...
Źródło: forum.kamienpomorski.pl/viewtopic.php?t=270