Paltalk rozmowy czat Detektyw2003

Temat: Internetowa wyszukiwarka... grob?w
Poznaniacy, kt?rzy nie wiedz? gdzie s? groby ich bliskich, mog? skorzysta? z nowej us?ugi informatycznej. Wyszukiwark? internetow? umo?liwiaj?c? odnalezienie grob?w os?b pochowanych na cmentarzach komunalnych w Poznaniu uruchomiono na oficjalnej stronie internetowej miasta. "Mapy cmentarzy komunalnych s? po?czone z wyszukiwark? miejsca pochowania, kt?ra dok?adnie wska?e poszukiwane groby. Ponadto mo?na zobaczy? i wydrukowa? plan doj?cia do danego miejsca oraz sprawdzi? rozk?ad jazdy autobus?w i tramwaj?w zatrzymuj?cych si? w pobli?u cmentarzy" - powiedzia? w poniedzia?ek PAP szef oddzia?u serwis?w informacyjnych z Urz?du Miasta w Poznaniu, Wojciech Pelc. Pierwsza przygotowana mapa obejmuje Cmentarz Komunalny nr 1 na Mi?ostowie, czyli zawiera dane o 41 286 mogi?ach i 71 000 pochowanych w nich os?b. Mapa Cmentarza Komunalnego nr 2 na Junikowie zostanie udost?pniona za kilka tygodni. W ramach us?ugi udost?pniono r?wnie? szczeg?owy rozk?ad jazdy autobus?w i tramwaj?w zatrzymuj?cych si? w okolicach pozna?skich cmentarzy komunalnych oraz informacje o zmianach w organizacji ruchu w okresie Wszystkich ?wi?tych. Projekt powsta? z inicjatywy Urz?du...
Źródło: telekomunikacja.wada.pl/viewtopic.php?t=3849Temat: Wojtek - niedługo minie rok...
... Wojtka Chlebowskiego. Poniżej podaję link do wyszukiwarki grobów ze wskazaną jego kwaterą: http://www.city.poznan.pl/mim/strony...id=2&id=107679
Źródło: celnicy.pl/showthread.php?t=702