Paltalk rozmowy czat Detektyw2003

Temat: Restart komputera w trakcie ładowania XP
Hmm, w jednym i drugim przypadku bez pewnej instalki XP nie da rady nic zrobić. W pierwszym przypadku najpierw bym sprawdził pod konsolą odzyskiwania (Konsola odzyskiwania systemu Windows XP) polecenie chkdsk /R Jeśli to nie pomaga to na tym komputerze przywracanie systemu (punkt 2 a jak nic nie działa to 4): Przywracanie systemu Windows. Na drugim komputerze punkt 4 będzie raczej na 100% wymagany. Bez insalki XP można użyć WinRE visty i spod niego kopiować http://neosmart.net/blog/2009/windows-7 ... air-discs/ ewentualnie linux live-cd Dla WinRE tylko konsola nas interesuje czyli wiersz polecenia.
Źródło: forum.hotfix.pl/viewtopic.php?t=8769Temat: Error 1613: Directory flag set for non-dir... podejrzany folder "System Volume Inf..."
Folder System Volume Information tworzą NT'eki, aby przechowywać tam krytyczne dane na temat konkretnej partycji. Xp'ek dodatkowo przechowuje tam punkty przywracania systemu. Ten folder, który zamierzasz usunąć, właśnie do tego celu został stworzony... Jeśli chcesz się go pozbyć - wyłącz przywracanie systemu, przypisz sobie do niego pełne prawa, i wówczas spróbuj go usunąć z konsoli. Nie usuwaj folderów restore, kiedy masz włączone przywracanie systemu... (Zresztą nie wiem, czy czasem nie jest tak, że system sam pozbywa się tych folderów, kiedy dezaktywuje się tę funkcję...). //EDIT DOWN: 1. jesteś pewien, że do tego folderu posiadasz pełne prawa dostępu? (sprawdź to na zakładce Zabezpieczenia we właściwościach katalogu) spróbuj pozbyć się tego folderu za pomocą trybu awaryjnego (z wierszem polecenia), bądź za pomocą konsoli odzyskiwania. (to są bardzo drastyczne środki - nigdy nie byłem zmuszony do ich stosowania). Pytanie - czy nie bawiłeś się czasem w montowanie partycji jako folderu? - dla pewności uruchom z wiersza polecenia narzędzie...
Źródło: forum.ks-ekspert.pl/index.php?showtopic=103142


Temat: Tryby uruchamiana systemu Windows XP
Jeżeli system się nie uruchamia, należy - poprzez naciśnięcie klawisza F8 podczas początkowej fazy ładowania systemu - wywołać ekran menu, z którego można wybrać specjalne tryby uruchamiania systemu. Postaram się teraz opisać właściwości każdego z nich. Tryb awaryjny System jest uruchamiany z minimalną liczbą sterowników, procesów i usług. Nie uruchomią się programy z autostartu (zarówno te z folderu w Menu Start jak i wpisy w rejestrze), wszystkie usługi odpowiadające za dostęp do sieci nie są ładowane. Tryb niezbędny w większości napraw systemu - począwszy od przeinstalowania sterowników, na usuwaniu wirusów kończąc. Tryb awaryjny z obsługą sieci Od poprzedniego trybu różni się tylko tym, że ładowane są sterowniki karty sieciowej, a system uruchamia usługi potrzebne do połączenia z siecią. Przydatne, gdy do naprawy potrzeba ściągnąć jakiś plik z Internetu. Tryb awaryjny z wierszem poleceń System jest uruchamiany w trybie awaryjnym, ale nie zostanie załadowany graficzny interfejs użytkownika (pojawia się tylko tryb tekstowy zamiast explorer.exe). Przydatne zwłaszcza przy naprawianiu problemów z kartą graficzną. Włącz rejestrowanie uruchamiania System uruchamia się jednocześnie zapisując wszystkie kolejno ładowane usługi i sterowniki do pliku ntbtlog.txt, który znajduje się w folderze \Windows\ - dzięki temu możemy pilnować, czy coś zbędnego nie doczepiło się do systemu. Włącz tryb VGA System jest uruchamiany przy użyciu podstawowego domyślnie znajdującego się w systemie) sterownika VGA. Przydatne, gdy po zainstalowaniu nowych driver'ów do karty graficznej system nie uruchamia się normalnie. Ostatnia dobra konfiguracja Opcja pozwalająca zalogować się do systemu w stanie, w którym dało się go poprawnie uruchomić (usuwa wszystkie zmiany, jakie zaszły w systemie przed wystąpieniem błędu). Moduł oparty jest o Przywracanie systemu - więc chcąc z niego korzystać należy regularnie tworzyć Punkty przywracania systemu. Tryb przywracania usług katalogowych Ten tryb przydatny jest tylko przy wykonywaniu naprawy usługi katalogowej, a więc służy administratorom domen sieciowych. Tryb debugowania Tryb diagnostyczny umożliwiający przesyłane za pośrednictwem kabla szeregowego (COM2) informacji o pracy systemu do innego...
Źródło: softland.org.pl/index.php?showtopic=72059


Temat: Nie mogę usunąć wirusów z System Volume Information
Też miałem problem z tego typu trojanami które tworzyły sobie punkty przywracania na każdym dysku, a tu masz instrukcje jak ręcznie wszystko pousuwać i uzyskać dostęp, niestety inaczej się u mnie nie dało: Narzędzie CACLS w systemie Windows XP Home Edition korzystającym z systemu plików NTFS W systemie Windows XP Home Edition z systemem plików NTFS można również użyć narzędzia wiersza polecenia ... obsługi technicznej. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK. Upewnij się, że bieżącym folderem jest folder główny partycji, na której chcesz uzyskać dostęp do folderu System Volume Information. Na przykład, aby uzyskać dostęp do folderu C:System Volume Information, upewnij się, że bieżącym folderem jest folder główny dysku C (monit „C:”). Wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER: cacls "litera_dysku:System Volume Information" /E /G nazwa_użytkownika:F Wpisz koniecznie znaki cudzysłowów zgodnie z podanym wzorcem. To polecenie dodaje określonego użytkownika do folderu z uprawnieniami Pełna kontrola. Kliknij dwukrotnie folder System Volume Information w folderze głównym, aby go otworzyć. Jeżeli konieczne jest usunięcie uprawnień po rozwiązywaniu problemów, wpisz następujący wiersz w wierszu polecenia: cacls "litera_dysku:System Volume Information" /E /R nazwa_użytkownika To polecenie usuwa wszystkie uprawnienia danego użytkownika. Następujące kroki są również skuteczne, jeżeli komputer zostanie ponownie uruchomiony w trybie awaryjnym, ponieważ proste udostępnianie plików jest automatycznie wyłączane, gdy komputer jest uruchomiony w trybie awaryjnym. Otwórz okno Mój komputer, kliknij prawym przyciskiem myszy folder System Volume Information, a następnie kliknij polecenie Właściwości. Kliknij kartę Zabezpieczenia. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie wpisz nazwę użytkownika, któremu chcesz udzielić dostępu do folderu. Zazwyczaj jest to konto użyte do logowania. Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie kliknij przycisk OK. Kliknij dwukrotnie folder System Volume Information, aby go otworzyć....
Źródło: elektroda.pl/rtvforum/topic1511293.html


Temat: Awaria pliku rejestru C0000218 w WinXP Pro wer. OEM
Proszę o pomoc. Windows XP Pro SP3 nie chce się uruchomić. Kopiowałem dane na dysk C: (partycja systemowa) i pojawił się komunikat o małej ilości miejsca na tej partycji. Ale kopiowanie ... z wierszem polecenia oraz ostatnia dobra konfiguracja dają ten sam błąd. Dostaję się tylko do konsoli odzyskiwania z płyty instalacyjnej XP. Uruchomiłem chkdsk /r na wszystkich partycjach i były drobne błędy ale zostały naprawione. Przejrzałem podobny temat http://www.hotfix.pl/articles.php?article_id=58 ale moja wersja winXP Pro to niestety OEM. Ostrzeżenie mówi: Tej procedury nie powinno się stosować w wersjach OEM systemu XP. Nie bardzo łapię na czym ma polegać podłączenie dysku do innego komputera. Jeżeli zrobię kopię gałęzi rejestru (do folderu Tmp) na innym komputerze i pominę punkt 4.1 to jak uruchomić WinXP, aby znaleźć punkty przywracania skoro nadal mam uszkodzony rejestr. Czy podłączenie dysku (ten z uszkodzonym rejestrem to IDE) do innej maszyny ma na celu tylko zrobienie kopi rejestru? Czy może coś jeszcze? Czy komputer musi być z tym samym systemem? Mam jeszcze Win NT z dyskiem IDE oraz WinXP Home (english version) z dyskami SATA. A może wystarczy skopiować pliki rejestru na PenDrive (dają się skopiować z konsoli odzyskiwania). Po zrobieniu kopii rejestru wracam z dyskiem do pierwotnego komputera i co dalej? W którym miejscu punktu 4.2 zacząć z konsolą odzyskiwania? Będę wdzięczny za wskazówki!!!
Źródło: forum.hotfix.pl/viewtopic.php?t=3703


Temat: Kasowanie zawartości Temp_2
Cytat z książki „Windows XP dla ekspertów” wydawnictwa RM (www.rm.com.pl) Regularna obsługa systemu W oknie Ustawienia programu Oczyszczania dysku Zaznacz lub wyłącz opcje na liście, by uwolnić dodatkowe miejsce na wybranym dysku.Większość opcji Oczyszczania nie wymaga wyjaśnienia. Okno to gromadzi w jednym miejscu wiele funkcji rozrzuconych po całym interfejsie systemu Windows. Możesz na przykład opróżnić Kosz, usunąć Tymczasowe pliki internetowe czy pliki ... z wyświetlonego wtedy okna Eksploratora usuń wszystkie znalezione pliki i foldery. Niektóre pliki mogą nie być dostępne do usunięcia, dopóki nie uruchomisz ponownie systemu.Znakomita większość użytkowników Windows nie zdaje sobie sprawy, ... numerem podanym w miej­sce n i uruchamia Oczyszczanie dysku bez pytania o ustawienia.Aby skorzystać z tych przełączników, wykonaj następujące czynności:1. Otwórz okno wiersza poleceń (cmd.exe) i wpisz polecenie cleanmgr /sageset:200. (Liczba ... zapla­nowanych zadań. Gdy zostaniesz poproszony o podanie programu, który ma być uruchomiony, kliknij przycisk Przeglądaj i wskaż skrót, który właśnie stworzyłeś. Przejdź kolejne kroki Kreatora, by ustawić regularne uruchamianie polecenia.6. Powtórz ... zało­gowaniu się w systemie, lub inny, automatycznie kompresujący stare pliki co tydzień albo co dwa. Jeśli utworzysz skrót, który opróżnia Kosz, lepiej nie dodawaj go do folderu Zaplanowane zadania. Mógłby nie­odwracalnie usunąć pliki, które wrzuciłeś do Kosza przez pomyłkę. Taki skrót lepiej uruchamiać ręcznie.Obsługa i przywracanie systemuWSKAZÓWKA Zmiana odstępów między tworzeniem punktów przywracaniaUstawienia Przywracania systemu są przechowywane w Rejestrze, w kluczu HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsNTCurrentVersionSystemRestore. Większość wartości, które się tam znajdują, można zmieniać w bezpieczny i łatwy sposób za pomocą karty Przywracanie systemu w oknie Właściwości systemu. (Szczegóły znajdują się w podrozdziale „Konfiguracja opcji Przywracanie systemu" na stronie 62). Niektóre z wartości można jednak zmieniać tylko bezpośrednio w Edytorze Rejestru. W normalnych warunkach Przywracanie systemu tworzy punkt przywracania co 24 godziny. Aby zmienić' ten odstęp, zmień wartość RPGIobalInterval z domyślnej wartości 86400 sekund (24 godzin). Jeśli punkty przywracania maja być tworzone dwa razy dziennie, podziel tę wartość przez dwa i wpisz 43200. Jeśli punkt ma powstawać co trzy dni, wpisz potrojoną wartość - 259200. Domyślnie Przywracanie systemu usuwa punkty przywracania po 90 dniach od ich ustawienia. Aby zmie­nić ten okres, zmień wartość RPLifelntenrval z domyślnej liczby 7776000 sekund (90...
Źródło: forum.idg.pl/index.php?showtopic=2135